Aankondiging Expo Trapauto

Zondag 24 juni om 15.00 uur is de opening van de tentoonstelling TRAPAUTO in DIG IT UP Galerie en Erfgoedlab. Noteer de datum alvast in je agenda! De tentoonstelling biedt een uniek overzicht van kinderportretten in de legendarische Austin J40 trapauto, gefotografeerd in de jaren vijftig tot zeventig. Om de tentoonstelling tot een nog groter…

Directie en bestuur

Het bestuur van de stichting DIG IT UP is toezichthoudend, hanteert de Governance Code Cultuur, komt circa viermaal per jaar bijeen en is onbezoldigd. Frans Meijer, voorzitter Melissa van Amerongen, penningmeester Theo Kemperman, bestuurder Hans Zondag, bestuurder